Οι ενεργειακές (πολυ)συνεδρίες που προτείνει η σελίδα μου βρίσκουν εφαρμογή σε ατομικές θεραπείες επί τόπου ή εξ αποστάσεως (αν ο θεραπευόμενος δεν μπορεί να είναι παρών λόγω απόστασης πχ, ή κάποιου κωλύματος υγείας κλπ), στον ενεργειακό καθαρισμό επαγγελματικών χώρων, σε μυήσεις στους διάφορους βαθμούς του Ρέικι (συντονισμούς με τα θεραπευτικά σύμβολα). Μπορούν να εφαρμοστούν, επίσης, σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους: ψυχοθεραπεία, αγωγή κλασικής ιατρικής κλπ.

0