Το Ρέικι και τα υπόλοιπα θεραπευτικά συστήματα που χρησιμοποιώ σε εξατομικευμένες πολυσυνεδρίες αποτελούν ενεργειακές μεθόδους θεραπείας, μέσω των οποίων ξεμπλοκάρεται η ενέργεια (σκέψη-συναίσθημα) που προκαλεί διάφορες δυσαρμονίες-δυσλειτουργίες, τις οποίες βιώνει ο θεραπευόμενος σε κάποιο επίπεδο. Το ξεμπλοκάρισμα της ενέργειας και η ανεμπόδιστη κυκλοφορία της τού φέρνουν συνήθως μια αίσθηση χαλάρωσης και αναζωογόνησης, στο τέλος της συνεδρίας, και, γενικότερα, μια ενεργοποίηση των δυνάμεων αυτοθεραπείας του οργανισμού. Ο θεραπευόμενος αναζωογονείται σε ενεργειακό και σωματικό επίπεδο, γίνεται πιο αποτελεσματικός στην καθημερινή ζωή και τους στόχους του, το στρες απομακρύνεται, αλλάζει ο τρόπος σκέψης και η αντιμετώπιση της ζωής από τον ίδιο (κάτι που αποτελεί συγχρόνως και προϋπόθεση για την ενίσχυση και διατήρηση της θεραπείας), αυξάνεται η αυτογνωσία, σημειώνεται πνευματική εξέλιξη, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο τον αντιμετωπίζουν οι άλλοι, ενεργοποιούνται δυνατότητες, ανοίγονται δρόμοι, υπάρχει πληρότητα ζωής. Ο βαθμός θεραπείας κάποιας ασθένειας ή γενικότερης δυσαρμονίας που αντιμετωπίζει θα εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων, από τη “συνεργασία” του: από το κατά πόσο ανοιχτός είναι, από το κατά πόσο επιθυμεί τη θεραπεία συνειδητά και ασυνείδητα, από το κατά πόσο “εργάζεται” προς αυτήν την κατεύθυνση και από το κατά πόσο είναι αυτή αναγκαία.

0