Όσο εφαρμόζει κάποιος τις ενεργειακές θεραπείες που προτείνει η σελίδα μου, τόσο βλέπει τη ζωή του «ανθίζει» σε όλα τα επίπεδα. Γενικά, σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, όσο πιο επίμονο και μακροχρόνιο είναι αυτό, τόσο περισσότερο θα χρειαζόταν να είναι συστηματικές οι πολυσυνεδρίες που θα έκανε ο θεραπευόμενος   -πάντα όμως εξαρτάται από την περίπτωση. Ύπάρχουν άτομα που έχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα με πολύ λίγες πολυσυνεδρίες.
Ένας ενδεικτικός αριθμός συνεδριών ολοκληρωμένης κούρας, σε περίπτωση που ο θεραπευόμενος θέλει ν΄αντιμετωπίσει ένα συγκεκριμένο “πρόβλημα”, θα ήταν για παράδειγμα: τρεις διαδοχικές (μία την ημέρα για τρεις διαδοχικές μέρες) και από τη δεύτερη εβδομάδα, μία φορά την εβδομάδα επί τέσσερεις εβδομάδες (σύνολο επτά πολυσυνεδρίες μέσα σε πέντε εβδομάδες).
Οι επτά πολυσυνεδρίες θα μπορούσαν θεωρητικά να γίνουν σε επτά διαδοχικές ημέρες. Στην πράξη, εξαρτάται από την περίπτωση.

Για προβλήματα που “επιμένουν” περισσότερο, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν οι παρακάτω αριθμοί πολυσυνεδριών:

    ▪   τρεις διαδοχικές την πρώτη εβδομάδα, και, από τη δεύτερη εβδομάδα, δύο φορές την εβδομάδα, για τέσσερεις εβδομάδες (σύνολο έντεκα πολυσυνεδρίες σε πέντε εβδομάδες)
    ▪   τρεις διαδοχικές την πρώτη εβδομάδα, και, από τη δεύτερη εβδομάδα, τρεις φορές την εβδομάδα, για τέσσερεις εβδομάδες (σύνολο δεκαπέντε πολυσυνεδρίες σε πέντε εβδομάδες)
    ▪     επανάληψη μίας από τις παραπάνω προτεινόμενες κούρες, ή συνδυασμός αυτών, ανά τακτά διαστήματα

Ωστόσο, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και ως τέτοια αντιμετωπίζεται. Έτσι, ανάλογα με την περίπτωση και τη συναίνεση του θεραπευόμενου, προσαρμόζεται και ο αριθμός των πολυσυνεδριών.
 
Και επειδή χωρίς τη συνεργασία του θεραπευόμενου δεν μπορεί να επιτευχθεί κανενός είδους θεραπεία, στην ουσία, ο καθένας μπορεί να κάνει όσες και όποτε θέλει ή χρειάζεται.

0