(Ε.Μαρμαρίδου, δημοσίευση στο περιοδικό Γιόγκα)

 Ως ενεργειακή θεραπεια, το Ρέικι προϋποθέτει ότι κάθε ζωντανός οργανισμός είναι σε θέση να αποκαταστήσει τη νοητική – συναισθηματική – φυσική του ισορροπία, όταν διαταράσσεται λόγω εσωτερικών αιτιών και εξωτερικών αφορμών. Πράγματι, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, τα ενεργειακά αποθέματα κάθε οργανισμού που προσωρινά α-σθενεί είναι δυνατόν να αναζωογονηθούν και, κατά συνέπεια, το ανοσοποιητικό σύστημα να ρυθμιστεί, ούτως ώστε να μπει σε λειτουργία η διαδικασία της αυτοθεραπείας. Βέβαια, αυτή η θέση δεν είναι ακόμα αποδεκτή από ολόκληρη την επιστημονική κοινότητα. Όμως το παράδειγμα του πλασέμπο1 έχει οδηγήσει πολλούς επιστήμονες να αναθεωρήσουν τη αρνητική θέση τους: πράγματι, πολυάριθμες μελέτες που έχουν γίνει σχετικά με τη δράση του πλασέμπο, καταδεικνύουν έναν μεγάλο αριθμό περιπτώσεων αυτοθεραπείας χωρίς τη χορήγηση καμίας δραστικής ουσίας.

Ωστόσο, στην περίπτωση του Ρέικι, καθώς και των άλλων ενεργειακών θεραπειών, δεν έχουμε να κάνουμε με πλασέμπο ή αυθυποβολή2 κατά απόλυτη έννοια, κάτι που αποδεικνύεται κυρίως από την ιδιαίτερη και άμεση αποτελεσματικότητά του επάνω σε νεογέννητα, σε άτομα που μόλις έχουν βγει από το χειρουργείο και δεν έχουν ανακτήσει τις αισθήσεις τους, σε ζώα, σε φυτά, σε μπλοκαρισμένους μηχανισμούς. Αποδεικνύεται επίσης από την ευεργετική του δράση, που μπορεί να φθάσει μέχρι και στην ίαση περιπτώσεων ιδιαίτερης καταπόνησης της ζωτικής ενέργειας. Επίσης, η αποτελεσματικότητα των εξ αποστάσεως θεραπειών και των ενεργειακών καθαρισμών χώρων δεν συνηγορούν υπέρ της υπόθεσης ότι το Ρέικι δρα ως ένα κοινό πλασέμπο ή απλή αυθυποβολή. Τέλος, ας μην ξεχνούμε τις μετρήσεις της εγκεφαλικής δραστηριότητας, που έχουν γίνει και γίνονται σε διάφορα ερευνητικά κέντρα υγείας του κόσμου, πχ των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια συνεδριών Ρέικι ή άλλων παρεμφερών ενεργειακών μεθόδων, όπου παρατηρείται ότι τόσο τα άτομα που δέχονται όσο και εκείνα που μεταδίδουν τη θεραπευτική ενέργεια, συγχρονίζονται στη συχνότητα των εγκεφαλικών κυμάτων άλφα, τα οποία αποτελούν το ένα από τα πέντε είδη κυμάτων που μπορεί να εκπέμψει ο ανθρώπινος εγκέφαλος σε διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων. Στην προκειμένη περίπτωση, θεωρείται ότι τα κύματα άλφα, τα οποία εκπέμπονται από τον εγκέφαλο όταν αυτός βρίσκεται σε κατάσταση χαλάρωσης δημιουργούνται αρχικά στον θεραπευτή, έπειτα από συντονισμό με το γεωμαγνητικό πεδίο της γης, ενώ στη συνέχεια μεταδίδονται στον θεραπευόμενο. Είναι μετρήσιμα και κυμαίνονται μεταξύ 7 και 12 Hertz , ενώ τα κύματα τα οποία εκπέμπει ο ανθρώπινος εγκέφαλος σε κατάσταση εγρήγορσης, εντός της καθημερινής ζωής, κυμαίνονται μεταξύ 13 και 40 Hertz.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η υπόθεση του πλασέμπο και της αυθυποβολής δεν στηρίζονται σε πειστικά επιχειρήματα και δεν μπορούν να θέσουν υπό αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα του Ρέικι και των άλλων ενεργειακών θεραπειών.
Ωστόσο, είναι γεγονός ότι η αυθυποβολή με θετική σκέψη βοηθά τον άνθρωπο και ενισχύει κάθε είδους θεραπεία, ακόμα και αυτές της κλασικής ιατρικής -και το αντίστροφο. Σε κάθε περίπτωση, και σε κάθε στιγμή της ζωής του, ο άνθρωπος, με κάθε σκέψη ή πίστη του, αυθυποβάλλει τον εαυτό του, θετικά ή αρνητικά,. Κάτι που συμβαίνει, αναπόφευκτα, και όταν λαμβάνει οποιαδήποτε μορφή θεραπείας. Και σε κάθε περίπτωση ισχύει ότι η θετική σκέψη ή στάση ζωής, μαρτυρά και δίνει αισιοδοξία και εμπιστοσύνη στη ζωή, οι οποίες εμποδίζουν τη ζημιογόνα ανάπτυξη του στρες, στο οποίο οφείλεται, τις περισσότερες φορές, η περαιτέρω ανάπτυξη των ασθενειών.

  1. Υποτιθέμενο φάρμακο που χορηγείται σε ασθενή, το οποίο στην πραγματικότητα είναι μία αδρανής, ανενεργή ουσία, πχ ζάχαρη, αλεύρι κλπ.
  2. Στην προκειμένη περίπτωση, αυθυποβολή είναι η πίστη του ασθενή ότι θα γίνει καλά επειδή νομίζει ότι παίρνει κάποια ουσία με θεραπευτική δράση.
0