Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν την παρουσίαση – ανάλυση των 5 πνευματικών αρχών του Ρέικι, με κατευθυντήριες γραμμές και ενεργειακές ασκήσεις, για την πρακτική εφαρμογή τους στην καθημερινή ζωή. Αποτελέσματα: η εκλέπτυνση του ψυχισμού, η “εκγύμναση” της ψυχικής ενέργειας, η ολοένα μεγαλύτερη δυνατότητα της βίωσης του παρόντος, η πνευματική εξέλιξη, η προσωπική ανάπτυξη, η δυνατότητα αυτο-εξισορρόπησης, με χειροπιαστά αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα, όπως βελτίωση υγείας – θεραπεία, εσωτερική πληρότητα, θετικές αλλαγές… Τα σεμινάρια ακολουθούνται από έναν αριθμό μαθημάτων σχετικών με την πνευματική φιλοσοφία του ρέικι και διάφορες σημαντικές έννοιες για την κατανόηση, εμπέδωση και εμβάθυνσή του σε όλα τα επίπεδα. Τα μαθήματα διανέμονται σε 2 κύκλους, που αντιστοιχούν στους δύο πρώτους βαθμούς του Ρέικι. Η παρακολούθηση των μαθημάτων του 1ου και 2ου κύκλου είναι μία από τις προϋποθέσεις για να προχωρήσει κάποιος στην απόκτηση του 1ου και 2ου βαθμού Ρέικι αντίστοιχα. Κάποιο άτομο που έχει αποκτήσει ήδη τον 1ο ή 2ο βαθμό από αλλού, μπορεί και πάλι να παρακολουθήσει τους αντίστοιχους κύκλους μαθημάτων, κάτι που θα το βοηθήσει ιδιαίτερα στην εξάσκηση της μεθόδου, στην ενεργειακή υγιεινή, στην ευαισθητοποίησή του στην ενέργεια, στον “σωστό” τρόπο διαχείρησής της (σε αρμονία με τους κανόνες του Σύμπαντος), στην κατανόηση και καλλιέργεια της δυνατότητας χρήσης της με τον πιο αποτελεσματικό και αρμονικό τρόπο.

Ο 3ος βαθμός (3α & 3β) έρχεται μετά από την παρακολούθηση 2 κύκλων θεραπευτικού διαλογισμού και οραματισμού, που περιλαμβάνουν επίσης, όταν και όπου κρίνεται απαραίτητο, παραγωγή ποίησης ζεν – θετικών δηλώσεων. Τα αποτελέσματα είναι ανάλογα με αυτά των 5 πνευματικών αρχών, που προαναφέρθηκαν. Αυτοί οι δύο κύκλοι αποτελούν επίσης μία από τις προϋποθέσεις για την απόκτηση του 1ου και 2ου βαθμού (χωρίς να είναι απαραίτητο να πάρει κάποιος οπωσδήποτε έναν βαθμό, αν παρακολουθήσει τους κύκλους διαλογισμού: τους κύκλους διαλογισμού, όπως και τα 5 μαθήματα που αντιστοιχούν στις 5 πνευματικές αρχές του Ρέικι, μπορεί να τους παρακολουθήσει και κάποιος που δεν ενδιαφέρεται για μύηση).

ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ:

1) Η μύηση στους 3 βαθμούς του Ρέικι 

2) Η κατανόηση του Ρέικι

3) Η κατανόηση των κανόνων του Σύμπαντος

4) Η δυνατότητα αυτο-εξισορρόπησης ανά πάσα στιγμή

5) Η ισορροπία σε όλα τα επίπεδα

6) Η αρμονική χρήση του Ρέικι

7) Η αρμονική ένταξη στην καθημερινότητα

8) Η εσωτερική γαλήνη και πληρότητα

9) Η πνευματική εξέλιξη (επίγνωση, αυτογνωσία, διαίσθηση, ολοένα περισσότερο Φως μέσα μας, χαρά της ψυχής…)

10) Η εξάσκηση στο παρόν, κάτι που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μία αρμονική θεραπεία

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

άτομα από 19 ετών
γυναίκες μέχρι τον 2ο μήνα εγκυμοσύνης ή δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση του θηλασμού –
αν δεν γίνει θηλασμός: 2 μήνες μετά τον τοκετό

 

 

0