Οι ενεργειακές πολυσυνεδρίες λειτουργούν κι από απόσταση, όσο μεγάλη κι αν είναι αυτή, και μάλιστα με τα ίδια αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα. Μεταφυσικά, αυτό εξηγείται απλά από το ότι όλοι είμαστε συνδεδεμένοι με συνδετικό μας κρίκο το πνεύμα και μέσα στο πιο μικρό μας σωματίδιο περιέχεται το Σύμπαν. Από την άποψη της φυσικής, μια τέτοιου είδους εξ αποστάσεως δράση των ενεργειακών θεραπειών θεωρείται ότι θα μπορούσε να στηριχτεί σε νόμους όπως:
    ▪   τη θεωρία κατά την οποία το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο κάθε σώματος εκτείνεται στο άπειρο, οπότε και δεν χάνεται ποτέ, συνεπώς σε κάθε σημείο στο σύμπαν (άρα και ακριβώς μπροστά μας, και μέσα μας) βρίσκονται τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία όλων των σωμάτων, κατά συνέπεια και αυτό στο οποίο μεταδίδουμε “ζωτική συμπαντική ενέργεια”,
    ▪  τη θεωρία των “στάσιμων κυμάτων” ή “κυμάτων Τέσλα”, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει κανένα κενό ενέργειας στο σύμπαν και τα “στάσιμα κύματα” ή “κύματα Τέσλα” λειτουργούν ως διαβιβαστές της ενέργειας και, κατά συνέπεια, της σκέψης, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό μέσο στην (εξ αποστάσεως) μετάδοση της “ζωτικής συμπαντικής ενέργειας”.

0